Pekerjaan dagangan pilihan di india

Pemasaan pasaran segmen ekuiti adalah: Inilah cara 1 peratus negara mendominasi kemasukan kolej 1: Undang-undang perdagangan orang Amerika Amerika Syarikat telah menjadi negara utama dalam melarang perdagangan orang dalam dan negara pertama untuk menangani perdagangan orang dalam dengan berkesan. Senarai pelbagai modul boleh didapati di laman rasmi NSE India. Ia dilakukan secara langsung oleh MD. Mahkamah Khas boleh ditubuhkan untuk kes pelupusan yang lebih cepat dan berkesan. Calon yang berjaya diberikan bersama kerja dagangan opsyen di india dari NSE dan yang berkenaan. Contohnya, pengetahuan tentang isu bonus akan mengakibatkan orang dalam memperoleh pendedahan yang ketara di dalam skrip tertentu, kerja dagangan opsyen di india, mengetahui bahawa pegangannya akan meningkat dengan ketara selepas bonus diumumkan. Oleh itu, pelabur tidak akan menghadapi sebarang risiko mata wang, kerana mereka tidak perlu melabur dalam denominasi denominasi dolar atau rupiah. Anda mungkin memperoleh pendapatan kurang daripada satu tahun silicon Valley intern


kerja dagangan opsyen di india

Hubungi Kami Cari dagangan Insider adalah istilah tertakluk kepada banyak definisi dan konotasi dan merangkumi kedua-dua aktiviti yang sah dan dilarang. Dagangan dalaman berlaku secara sah setiap hari, apabila orang dalam korporat - pegawai, pengarah atau pekerja - membeli atau menjual saham dalam syarikat mereka sendiri dalam lingkungan polisi syarikat dan peraturan yang mengawal perdagangan ini.


Oleh itu, mencegah transaksi sedemikian merupakan kewajipan penting bagi mana-mana sistem pengawalseliaan pasaran modal, kerana perdagangan orang dalam melemahkan keyakinan pelabur terhadap keadilan dan integriti pasaran sekuriti. Sebagai contoh, pengetahuan tentang isu bonus akan menyebabkan orang dalam memperoleh pendedahan yang ketara di dalam skrip tertentu, dengan mengetahui bahawa pegangannya akan meningkat dengan ketara selepas bonus diumumkan.

Di bawah teori ini, penggunaan fidusiari yang tidak dapat didedahkan, menggunakan maklumat prinsipal untuk membeli atau menjual sekuriti, yang melanggar kewajipan kesetiaan dan kerahsiaan, menipu prinsipal kegunaan eksklusif maklumat tersebut.

Tiada hukuman yang terlalu teruk bagi mereka yang terlibat aktiviti sedemikian. Tetapi ia mentakrifkan istilah-. Apakah "maklumat sensitif harga"? Orang yang disambungkan Peraturan ini mentakrifkan bahawa "orang yang bersambung" bermaksud mana-mana orang yang saya seorang pengarah, sebagaimana yang ditakrifkan dalam fasal 13 seksyen 2 Akta Syarikat, 1 daripada syarikat, atau disifatkan sebagai pengarah syarikat itu oleh sebab sub-fasal 10 seksyen Akta itu atau ii menduduki jawatan sebagai pegawai atau pekerja syarikat atau memegang jawatan yang melibatkan hubungan profesional atau perniagaan antara dirinya dan syarikat sama ada sementara atau kekal dan yang boleh semunasabahnya dijangka mempunyai akses kepada maklumat sensitif harga yang tidak diterbitkan berhubung dengan syarikat itu; Maklumat Sensitif Harga bermaksud apa-apa maklumat, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada syarikat dan yang jika diterbitkan, kemungkinan besar mempengaruhi harga sekuriti syarikat.

Rujukan 1. Jika orang dalam mendedahkan maklumat dalaman kepada orang lain, selain daripada dalam pelaksanaan tugas, pekerjaan atau profesinya yang sesuai. Seksyen 52 2 b. Christopher Cox, U. Hanya saudara-mara langsung dari mereka yang dianggap memiliki maklumat dalaman yang sensitif terhadap harga sekuriti sekarang akan berada di bawah Peraturan Perdagangan Sekuriti dan Bursa Lembaga Perdagangan Insider India.

Wartawan R. Foster Winans juga dihukum. Di U. Mahkamah Agung mengadopsi teori penyelewengan perdagangan insider di Amerika Syarikat v. O'Hagan, U. O'Hagan adalah rakan kongsi dalam sebuah firma undang-undang yang mewakili Grand Met, sedang mempertimbangkan penawaran tender untuk Pillsbury Co. O 'Hagan mendakwa bahawa dia atau firmanya tidak bertanggungjawab ke Pillsbury, sehingga dia tidak melakukan penipuan dengan membeli pilihan Pillsbury. Mahkamah menolak hujah O'Hagan dan mengekalkan sabitannya. "Teori penyelewengan" berpendapat bahawa seseorang melakukan penipuan "berkaitan dengan" transaksi sekuriti, dan dengan itu melanggar 10 b dan Kaedah 10b-5, apabila dia menyalahgunakan maklumat sulit untuk perdagangan sekuriti tujuan, melanggar suatu kewajiban yang terhutang kepada sumber maklumat.

Oleh sebab Dirks mendedahkan maklumat itu untuk mendedahkan penipuan, bukannya untuk keuntungan peribadi, tiada siapa yang bertanggungjawab untuk pelanggaran perdagangan orang dalam kesnya.

Rang undang-undang juga akan berusaha untuk mengawal selia firma "Polis Risiko" yang menyelidik aktiviti-aktiviti kerajaan dan menjual maklumat tersebut kepada pengurus kewangan. Peraturan 3 memperuntukkan bahawa tiada orang dalam sama ada bagi pihak mana-mana orang lain berurusan dalam sekuriti syarikat apabila memiliki apa-apa maklumat sensitif harga yang tidak diterbitkan untuk berkomunikasi, memberi nasihat atau mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung apa-apa maklumat sensitif harga yang tidak diterbitkan kepada mana-mana orang, yang semasa memiliki maklumat sensitif harga yang tidak diterbitkan tidak akan berurusan dengan sekuriti.


Selanjutnya Akta Sanksi Perdagangan Insider dan Akta Penguatkuasaan Perdagangan dan Penguatkuasaan Sekuriti Insider menyediakan untuk penalti untuk perdagangan orang tidak sah sehingga tiga kali keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dielakkan daripada perdagangan haram. Dalam SEC v. Teluk Texas Sulfur Co. SEC yang menerima maklumat pihak ketiga bertanggungjawab jika mereka mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa pelukis itu melanggar kewajipan fidusiari dalam mendedahkan maklumat sulit dan tipper menerima apa-apa faedah peribadi dari pendedahan tersebut.

Negara pertama untuk menangani perdagangan orang dalam dengan berkesan adalah Amerika Syarikat [1]. Kebanyakan negara mempunyai undang-undang yang sesuai untuk membendung ancaman perdagangan orang dalam. Peraturan-Peraturan ini telah dipinda lagi pada bulan November Rasional Di sebalik Larangan Perdagangan Orang Dalam Operasi lancar pasaran sekuriti dan pertumbuhan dan pembangunan yang sihat bergantung kepada peningkatan yang besar terhadap kualiti dan integriti pasaran. Pasaran semacam itu semata-mata akan memberi keyakinan kepada pelabur. Pelabur Insider membawa kepada keyakinan pelabur dalam pasaran sekuriti kerana mereka merasakan bahawa pasaran itu dicurangi dan hanya segelintir, yang mempunyai maklumat dalam mendapatkan keuntungan dan membuat keuntungan daripada pelaburan mereka.

Para pegawai SEBI menegaskan bahawa keputusan untuk mengecualikan kategori saudara ketiga dari ambisi peraturan perdagangan orang ramai adalah berikutan pelbagai representasi yang mengatakan bahawa takrif sedia ada relatif istilah adalah terlalu ketat. Peraturan 2 h mengenal pasti tujuh kategori orang luar sekunder yang dalamnya ini adalah beberapa subkategori, seperti Syarikat di bawah pengurusan yang sama Ahli dan pekerja bursa saham; c Pengantara Pasaran, Reksadana dan lain-lain d Pengarah dan pekerja institusi kewangan e Pegawai dan pekerja badan kawal selia sendiri; g Bankers End-Notes [1] Di mana orang dalam mendedahkan maklumat dalaman kepada orang lain, selain daripada prestasi kerja, jawatan atau profesion yang sepatutnya.


Di Amerika Syarikat v. Carpenter, U. Mahkamah Agung mengutip keputusan yang terdahulu dan dengan suara bulat menegakkan kepercayaan mel dan penipuan terhadap pendakwa yang menerima maklumatnya dari seorang wartawan dan bukannya dari syarikat itu sendiri.

Kes Dirks juga menjelaskan konsep "insiders yang membina", yang merupakan peguam, bank pelaburan dan lain-lain yang menerima maklumat rahsia daripada sebuah syarikat sambil memberikan perkhidmatan kepada perbadanan itu. Orang dalam konstruktif juga bertanggungjawab untuk pelanggaran perdagangan orang dalam jika perbadanan menjangkakan maklumat itu kekal sulit kerana mereka memperoleh tugas fidusiari orang dalam sebenar.

Takrif relatif [9] di bawah peraturan-peraturan baru adalah sejajar dengan Akta Syarikat, yang terdiri daripada ibu bapa dan adik-beradik kepada pasangan saudara kandung dan cucu-cucu. Oleh itu, terdapat dua kategori orang dalam: Orang dalam utama, yang berkaitan secara langsung dengan syarikat dan orang dalam sekunder yang dianggap berkaitan dengan syarikat kerana mereka dijangka mempunyai akses kepada maklumat sensitif harga yang tidak diterbitkan.

Walau bagaimanapun, sekatan-sekatan ini tidak terpakai bagi apa-apa komunikasi yang dikehendaki biasa, kursus perniagaan atau profesion atau pekerjaan atau mana-mana undang-undang. Selanjutnya 3 A melarang mana-mana syarikat daripada berurusan dalam sekuriti syarikat atau syarikat bersekutu lain syarikat itu sementara memiliki maklumat sensitif harga yang tidak diterbitkan. Peraturan baru meliputi 'orang dalam sementara' seperti peguam, akauntan, bank pelaburan dan lain-lain. Peraturan Baru telah menambah saudara-mara orang yang bersambung, serta syarikat, firma, amanah, dan sebagainya.

Para pegawai SEBI menegaskan bahawa keputusan untuk mengecualikan kategori keturunan ketiga dari peraturan peraturan orang dalam datang dari pelbagai perwakilan yang mengatakan bahawa takrif sedia ada relatif istilah terlalu sempit Penulis boleh dihubungi di: Untuk Maklumat Lanjut Hubungi:

kerja dagangan opsyen di india

Pada masa lalu, telah diperhatikan bahawa undang-undang perdagangan orang dalam tidak berkesan dan sukar untuk dikuatkuasakan dan mempunyai sedikit kesan ke pasaran sekuriti. Kadar penguatkuasaan yang rendah dan sedikit disabitkan terhadap orang dalam telah disebut sebagai keterangan tentang ketidakberkesanan ini.

Orang dalam sekunder, yang akan didagangkan dengan kelebihan maklumat yang tidak adil, mungkin terlepas daripada ditangkap hanya kerana tidak dapat mengesan bagaimana ia memperoleh maklumat ini di tempat pertama. Pada hakikatnya, banyak aliran maklumat sensitif harga sering tidak beroperasi dengan cara menjalin hubungan hubungan antara individu. Selalunya, maklumat sensitif harga itu disampaikan dan disebarkan melalui rangkaian broker dan pelanggan yang sangat lemah dan tidak formal, dan juga antara rakan-rakan dan melalui rangkaian elektronik dan sebagainya.


Undang-undang perdagangan orang Amerika Amerika Syarikat telah menjadi negara utama dalam melarang perdagangan orang dalam dan negara pertama untuk menangani perdagangan orang dalam dengan berkesan.

Di Samir C Arora Vs SEBI [2] Ia diperhatikan bahawa aktiviti seperti perdagangan orang dalam perdagangan yang palsu dan salah laku profesional benar-benar memudaratkan kepentingan pelabur biasa dan tidak lama lagi di bawah Akta SEBI, dan Peraturan yang dibuat di bawahnya.


Tidak kira sama ada SEBI telah diberikan kuasa-kuasa yang luas atau tidak, ia telah menjadi kegagalan yang jelas apabila ia datang kepada tugas mentadbir undang-undang. Kepentingan perdagangan orang dalam kepolisian juga telah mengandaikan kepentingan antarabangsa sebagai pengawal selia di luar negara yang cuba meningkatkan kepercayaan pelabur domestik dan menarik komuniti pelaburan antarabangsa. Oleh itu, SEBI kini perlu mengambil peranan pengawal selia sahaja. Mahkamah Khas boleh ditubuhkan untuk kes pelupusan yang lebih cepat dan berkesan.

Oleh itu, penting untuk membincangkan perdagangan orang dalam perspektif Amerika. Walaupun Kongres memberi kita mandat untuk melindungi para pelabur dan menjaga pasaran kita bebas daripada penipuan, ia telah menjadi ahli hukum kita, walaupun dengan menggesa Suruhanjaya dan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, yang memainkan peranan terbesar dalam menentukan undang-undang orang dalam perdagangan. Kerosakan pasaran disebabkan oleh kekurangan pelabur yang berkekalan dalam pasaran sekuriti yang diikuti oleh Great Depression of Economy AS, membawa kepada penggubalan Akta Sekuriti di mana Seksyen 17 larangan penipuan yang terkandung dalam penjualan sekuriti yang sangat diperkuat oleh Akta Bursa Sekuriti Akta yang membincangkan dagangan orang dalam secara langsung melalui Seksyen 16 b dan secara tidak langsung melalui Seksyen 10 b.

Sebagai ganti liabiliti premis mengenai hubungan fidusiari antara orang dalaman dan pembeli atau penjual stok syarikat, liabiliti premis teori penyelewengan terhadap penipuan fidusiari-peniaga yang berpaling kepada orang-orang yang mempercayakan kepadanya akses kepada maklumat sulit. Penyalahgunaan maklumat yang tidak didedahkan yang melanggar tugas fidusiari Peraturan ini juga telah membuat pertahanan afirmatif untuk perdagangan pra-rancangan.

Syarikat-syarikat tersenarai dan entiti lain kini diperlukan untuk merangka dasar dan garis panduan dalaman untuk menghalang perdagangan orang dalam oleh pengarah, pekerja, rakan kongsi, dll.