Pekerjaan pengurusan Forex dan perbendaharaan di india


Pengalaman sebelumnya dalam kedudukan yang sama pada umumnya lebih disukai. Pengurus perbendaharaan mestilah sangat teratur dan berorientasikan hasil. Oleh itu, fungsi perbendaharaan yang optimum dapat mengurangkan risiko kewangan dan biaya kewangan perusahaan perniagaan secara signifikan. Pada setiap masa, pengurus perbendaharaan harus berusaha untuk menegakkan standard perbendaharaan dan polisi keselamatan semasa. Walau bagaimanapun, evolusi fungsi perbendaharaan telah membawa aspek lain pengurusan perbendaharaan ke barisan hadapan. Mereka juga mengkaji semula ramalan tunai secara tetap, dan menyediakan analisis kewangan kepada organisasi mereka, mengambil kedudukan utama apabila berurusan dengan kontrak harga, kerja forex dan pengurusan perbendaharaan di india, dan ikuti prosedur privasi jabatan. Ini termasuk: Pengurus ini mesti memastikan prosedur pengauditan yang betul dan penyesuaian tunai, mengemas kini jumlah wang, dan memberi variasi pelaporan kepada kerja forex dan pengurusan perbendaharaan di india dalam organisasi mereka. Isu-isu dan peluang-peluang untuk pemeriksaan dalaman Pengurusan Perbendaharaan Saham di India telah menjadi satu fungsi yang semakin khusus disebabkan oleh kelonggaran peraturan, ditambah dengan peningkatan skala operasi perbendaharaan. Mereka mesti mempunyai kebolehan komunikasi lisan dan bertulis yang cemerlang, bekerja dengan baik dengan pengurus lain, dan memberikan maklumat kepada jabatan lain dalam organisasi mereka.


kerja forex dan pengurusan perbendaharaan di india


kerja forex dan pengurusan perbendaharaan di india

.